The legacy of Lauri Honko: Contemporary conversations

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts, Pekka Hakamies
Förläggare: The Donner institute for research in religious amd cultural history
Förlagsort: Åbo (Turku)
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Approaching Religion
Tidskriftsakronym: AR
Volym: 4
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 2
ISSN: 1799-3121
eISSN: 1799-3121

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 03:52