Analysis of Real-Time Properties of a Digital Hydraulic Power Management System

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Petr Alexeev, Mikko Heikkilä, Mikko Huova, Marina Waldén, Matti Linjama
Redaktörer: Frédéric Lang, Francesco Flammini
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Lecture notes for computer science
Moderpublikationens namn: Formal Methods for Industrial Critical Systems
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 8718
Artikelns första sida, sidnummer: 33
Artikelns sista sida, sidnummer: 47
ISBN: 978-3-319-10701-1
eISBN: 978-3-319-10702-8
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 04:28