Vid hans sida. [Recension av] Ulrika Lagerlöf Nilsson & Birgitta Meurling (red.), Vid hans sida. Svenska prästfruar under 250 år – ideal och verklighet

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 102
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 516
Artikelns sista sida, sidnummer: 517
eISSN: 2343-2888

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 02:48