Mechanism of activation of protein kinase JAK2 by the growth hormone receptor

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brooks AJ, Dai W, O'Mara ML, Abankwa D, Chhabra Y, Pelekanos RA, Gardon O, Tunny KA, Blucher KM, Morton CJ, Parker MW, Sierecki E, Gambin Y, Gomez GA, Alexandrov K, Wilson IA, Doxastakis M, Mark AE, Waters MJ
Förläggare: American Association for the Advancement of Science
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Science
Volym: 344
Nummer: 6185
Artikelns första sida, sidnummer: 710
Artikelns sista sida, sidnummer: 721
eISSN: 1095-9203

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:21