The (non)politicisation of age discrimination in Finland and Sweden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Nygård, Fredrik Snellman
Förläggare: Emerald
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: International Journal of Sociology and Social Policy
Volym: 4
Nummer: 9-10
Artikelns första sida, sidnummer: 694
Artikelns sista sida, sidnummer: 709

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 04:03