Synthesis and characterization of novel phosphonocarboxylate inhibitors of RGGT

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Coxon FP, Joachimiak L, Najumudeen AK, Breen G, Gmach J, Oetken-Lindholm C, Way R, Dunford JE, Abankwa D, Błażewska KM
Förläggare: Elsevier Masson
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: European Journal of Medicinal Chemistry
Tidskriftsakronym: Eur J Med Chem
Volym: 84
Artikelns första sida, sidnummer: 77
Artikelns sista sida, sidnummer: 89
eISSN: 1768-3254

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 04:43