Änglarösterna, Chopin och det porlande vattnet. Musiken som tema och kompositionell princip i Oscar Parlands författarskap

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Olga Engfelt
Editors: Anna Möller-Sibelius, Freja Rudels
Publication year: 2017
Publisher: Föreningen Granskaren
Book title: Modernitetens uttryck och avtryck : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund
Start page: 116
End page: 127
ISBN: 978-952-12-3585-6
eISBN: 978-952-12-3586-3

Last updated on 2020-22-09 at 05:58