För lite – lagom – för mycket? Om talterapeuter och talterapi i Svenskfinland

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Simberg Susanna
Förläggare: Suomen puheterapeuttiliitto ry
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Puheterapeutti
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 20
Artikelns sista sida, sidnummer: 21


Nyckelord

utbildning

Senast uppdaterad 2019-16-07 vid 05:42