Uskonnollinen historiankäyttö Anders Svedbergillä

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka
Förläggare: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys, SLEY
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Gladiolus
Volym: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 24
Artikelns sista sida, sidnummer: 27


Nyckelord

Uses of history

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 02:54