I subjektets rum. (Recension av Kristina Hermanssons avhandling Ett rum för sig 2010)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Förläggare: Granskaren rf.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 5-6
Artikelns första sida, sidnummer: 99
Artikelns sista sida, sidnummer: 101

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 03:38