Bookreview, Dan Sarooshi, International Organizations and their Exercise of Sovereign Powers

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: International Organizations Law Review
Volym: 11
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 229
Artikelns sista sida, sidnummer: 234
eISSN: 1572-3747

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:10

Dela länk