The Swedish 'people’s school' in Finland and the language question: homogenization and differentiation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Journal of Curriculum Studies
Tidskriftsakronym: JCS
Volym: 36
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 645
Artikelns sista sida, sidnummer: 655
eISSN: 1366-5839

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 02:50