Challenging and objecting: Functions of third position turns in student-initiated question sequences

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saija Merke
Förläggare: Hacettepe Üniversitesi
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Hacettepe University Journal of Education
Nummer: 33
Artikelns första sida, sidnummer: 298
Artikelns sista sida, sidnummer: 315

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 02:33