Who Is Responsible for Corporate Human Rights Violations?

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Förläggare: Åbo Akademi University, Institute for Human Rights
Förlagsort: Turku/Åbo
Publiceringsår: 2002
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 68

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 06:51