A vidékfejlesztés összehangolása projekteken keresztul: A vidéki Finnország ”innovációs paradoxona"

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kjell Andersson
Redaktörer: Czibere Ibolya, Kovách Imre
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Debrecen University Press
Moderpublikationens namn: Fejlesztéspolitika – Vidékfejlesztés
Artikelns första sida, sidnummer: 229
Artikelns sista sida, sidnummer: 247
ISBN: 978-963-318-337-3

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 07:24