Havet som kommunal angelägenhet - Planeringsförutsättningar i kommunerna kring Kvarken.

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Örjan Pettersson, Kjell Andersson
Förläggare: Umeå Universitet, GERUM Kulturgeografisk arbetsrapport, 2014-08-18
Förlagsort: Umeå
Publiceringsår: 2014
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 67


Nyckelord

maritime, Place

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 06:58