Открытие русского эроса : "Езда в Остров Любви" Тредиаковского

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Барбара Леннквист
Redaktörer: Л. Н. Киселева, Т. Н. Степанищева
Förlagsort: Moskva
Publiceringsår: 2014
Förläggare: ОГИ
Moderpublikationens namn: Лотмановский Сборник 4
Artikelns första sida, sidnummer: 117
Artikelns sista sida, sidnummer: 128
ISBN: 978-5-94282-736-6

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 05:18