Skydd av offer och vittnen vid mål gällande sexuella övergrepp inför den Internationella tribunalen som behandlat brott som begåtts i det forna Jugoslavien (1993-1998)

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä
Redaktörer: Katja Luopajärvi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2001
Förläggare: Åbo Akademi, Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten
Moderpublikationens namn: Sexuellt våld som folkrättskränkning
Seriens namn: Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: Ser. A:523
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 266
ISBN: 952-12-0876-7


Nyckelord

international criminal law, sexual violence

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 10:08