NORDVECK samlades i pietismens högkvarter

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Niklas Antonsson, Tove Höglund
Förläggare: Suomen kirkkohistoriallinen seura
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
Volym: 107
Artikelns första sida, sidnummer: 260
Artikelns sista sida, sidnummer: 261


Nyckelord

Kyrkohistoria, Pietism

Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 06:09