Lärares förväntningar på rektors ledarskap - om medarbetarskap, verksamhetskultur och skolledning

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Siv Saarukka
Place: Göteborg
Publication year: 2016
Journal: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
Volume number: 2
Issue number: 1
Start page: 33
End page: 51
eISSN: 2002-1534

Last updated on 2020-06-06 at 04:41