Multinationella företag och människorättsbrott - fundamentala val

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Nordic Journal of Human Rights / Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Volym: 22
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 303
Artikelns sista sida, sidnummer: 314

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 05:03