Sustainable bio-economy: potential, challenges and opportunities in Finland

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Magnus Gustafsson, Robert Stoor, Anastasia Tsvetkova
Förläggare: Sitra
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2011
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 64
ISBN: 978-951-563-762-8
eISBN: 978-951-563-763-5


Nyckelord

Bioeconomy, Biofuel

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 03:36