P O Enquists Blanche och berättandets makt

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rudels Freja
Förläggare: Granskaren rf.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Finsk Tidskrift
Nummer: 6-7
Artikelns första sida, sidnummer: 318
Artikelns sista sida, sidnummer: 335

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 09:55