Recirculation of black liquor in Eucalyptus kraft cooking: Feasibility and effects on pulp properties

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marcelo Aqueveque González
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 78


Nyckelord

black liquor, eucalyptus, Kraft cooking, mechanical properties, recirculation, Xylan

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:31