Kjærlighetens vesen i møte med lidelse

G5 Doctoral dissertation (article)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kari Marie Thorkildsen
Publisher: Åbo Akademis förlag
Place: Åbo
Publication year: 2017
ISBN: 978-952-12-3587-0
eISBN: 978-952-12-3588-7

Last updated on 2020-28-05 at 05:41