Taking steps towards institutionalising multicultural education – The national curriculum of Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Harriet Zilliacus, Gunilla Holm, Fritjof Sahlström
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Multicultural Education Review
Volym: 9
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 231
Artikelns sista sida, sidnummer: 248
eISSN: 2377-0031

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:39