Same and Different: Epistemic Topicalizations as Resources for Cohesion and Change in Classroom Learning Trajectories

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marie Tanner, Fritjof Sahlström
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Discourse Processes
eISSN: 1532-6950

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 02:56