Nordic Contributions to Political Research

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carsten Anckar, Jan Sundberg
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Scandinavian Political Studies
Volym: 38
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 323
Artikelns sista sida, sidnummer: 341

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:41