What makes the Holy Land Holy? A Debate between Paula, Eustochium, and Marcella (Jerome, Ep. 46)

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Redaktörer: Erkki Koskenniemi and J. Cornelis de Vos
Förlagsort: Winona Lake, Indiana
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Eisenbrauns
Moderpublikationens namn: Holy Places and Cult
Seriens namn: Studies in the Reception History of the Bible
Nummer i serien: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 169
Artikelns sista sida, sidnummer: 199
ISBN: 978-952-12-3046-2
ISSN: 2342-5741

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:14