Ett folkrättsligt perspektiv på kriminaliseringen av krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten i Finland

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Volym: 139
Nummer: 4-5
Artikelns första sida, sidnummer: 455
Artikelns sista sida, sidnummer: 479


Nyckelord

crimes against humanity, genocide, international criminal law, war crimes

Senast uppdaterad 2020-06-07 vid 03:45