Action Research and the Paradox of School Reform: Lessons from Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Salo, Peter Johnson
Redaktörer: Karin Rönnerman, Eli Moksnes Furu, Petri Salo
Förläggare: Sense Publishers
Förlagsort: Rotterdam
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Sense publishers, Sense publishers
Moderpublikationens namn: Nurturing Praxis: Action Research in Partnerships between School and University in a Nordic Light
Seriens namn: PEDAGOGY, EDUCATION AND PRAXIS
Nummer i serien: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 56
ISBN: 978-90-8790-583-5
eISBN: 978-90-8790-585-9

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 04:32