Världen finns i hennes violin (Concert review)

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaj Ahlsved
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Österbottens Tidning
Nummer: 08/04/2014
ISSN: 1791-5492

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 04:52