Om det rättvisa i rättvisa rättegångar

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä
Redaktörer: Tage Kurtén, Joakim Molander
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2005
Moderpublikationens namn: Homo moralis – Människan och rättssamhället
Artikelns första sida, sidnummer: 139
Artikelns sista sida, sidnummer: 159
ISBN: 91-44-03951-4


Nyckelord

Fair trials, Justice

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:35