Om det rättvisa i rättvisa rättegångar

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikaela Heikkilä
Editors: Tage Kurtén, Joakim Molander
Place: Lund
Publication year: 2005
Publisher: Studentlitteratur
Book title: Homo moralis – Människan och rättssamhället
Start page: 139
End page: 159
ISBN: 91-44-03951-4


Keywords

Fair trials, Justice

Last updated on 2019-20-10 at 04:22