The Governors’ Last Stand: Federal Bargaining in Russia’s Transition to Appointed Regional Heads, 2005–2009 (Bokomtale)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peter Söderlund
Förläggare: Universitetsforlaget
Förlagsort: Oslo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Nordisk Østforum
Volym: 30
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 146
Artikelns sista sida, sidnummer: 147
eISSN: 1891-1773

Senast uppdaterad 2019-22-08 vid 06:32