DOME Deployment of Online Medical Records and e-Health services

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Huvila Isto
Redaktörer: Huvila Isto
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Moderpublikationens namn: ASIS&T European Workshop 2013: Proceedings of the Second Association for Information Science and Technology ASIS&T European Workshop 2013 June 5-6, Åbo/Turku, Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Informationsvetenskap vid Åbo Akademi
Volym: 2
ISBN: 978-952-12-2906-0

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 06:05