Lyssnande: en vårdvetenskaplig betraktelse

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Koskinen
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2011
Antal sidor: 158
ISBN: 978-951-765-572-9

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 04:08