Phosphorus in the sediments of the northern Baltic Sea archipelagos - internal P loading and its impact on eutrophication.

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Irma Puttonen
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2017
ISBN: 978-952-12-3511-5

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:32