Slaget om ortnamnen. Professionalisering, identitetsbegär och hantering av minoritetskap

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Strandén-Backa
Redaktörer: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Artikelns första sida, sidnummer: 218
Artikelns sista sida, sidnummer: 246
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 03:40