Slaget om ortnamnen. Professionalisering, identitetsbegär och hantering av minoritetskap

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sofie Strandén-Backa
Editors: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Start page: 218
End page: 246
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-12-07 at 05:42