Total faith is blind faith? Political trust, satisfaction with policy outputs and system responsiveness in Finland 2002-2013

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kestilä-Kekkonen E, Söderlund P
Redaktörer: Tapio Raunio, Hannu Nurmi
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Finnish Political Science Association
Moderpublikationens namn: The serious game of politics
Artikelns första sida, sidnummer: 51
Artikelns sista sida, sidnummer: 67
ISBN: 978-952-67472-3-1

Senast uppdaterad 2019-18-08 vid 04:47