Lärares syn på studerandes inlärning. En studie rörande uppfattningar av studerandes inlärning bland lärare vid Vasa svenska hälsovårdsläroanstalt

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Myrskog
Förläggare: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten
Publiceringsår: 1993


Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 05:46