Lärares syn på studerandes inlärning. En studie rörande uppfattningar av studerandes inlärning bland lärare vid Vasa svenska hälsovårdsläroanstalt

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gunilla Myrskog
Publisher: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten
Publication year: 1993


Last updated on 2020-26-09 at 02:55