Jag lär så länge jag (har e)lever

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog
Redaktörer: Samuel Lindgrén, Jan Sjöberg
Förläggare: Utbildningsstyrelsen
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 1997
Moderpublikationens namn: Lärandet som livshållning : Det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv
Artikelns första sida, sidnummer: 105
Artikelns sista sida, sidnummer: 122
ISBN: 952-13-0134-1

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 06:49

Dela länk