Jag lär så länge jag (har e)lever

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog
Editors: Samuel Lindgrén, Jan Sjöberg
Publisher: Utbildningsstyrelsen
Place: Helsingfors
Publication year: 1997
Book title: Lärandet som livshållning : Det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv
Start page: 105
End page: 122
ISBN: 952-13-0134-1

Last updated on 2020-19-09 at 06:01