Crossing the boundaries: Swedish teachers’ interplay with Finnish curriculum material

D3 Professionell konferenspublikation


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kirsti Hemmi, Heidi Krzywacki
Redaktörer: Keith Jones, Christian Bokhove, Geoffrey Howson, Lianghuo Fan
Förlagsort: Southampton
Publiceringsår: 2014
Förläggare: University of Southampton
Moderpublikationens namn: Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2014)
Artikelns första sida, sidnummer: 263
Artikelns sista sida, sidnummer: 268
ISBN: 9780854329847
eISBN: 9780854329854

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 03:20