Individens inlärning i ett yrkespedagogiskt perspektiv : slutrapport : Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk : FoU samarbete 1997-1998

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Eklund-Myrskog et al.
Redaktörer: Gunilla Eklund-Myrskog
Förläggare: Nordiska Ministerrådet
Publiceringsår: 1998
Förläggare: Nordiska ministerrådet

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 03:24