Dark eyes in female sand gobies indicate readiness to spawn.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karin H. Olsson, Sandra Johansson, Eva-Lotta Blom, Kai Lindström, Ola Svensson, Helen Nilsson Sköld, Charlotta Kvarnemo
Förläggare: Public Library of Science
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: PLoS ONE
Volym: 12
Nummer: 6

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:52