Rör inte min undervisning! Debatten om undervisningens traditioner, former och syften vid Åbo Akademi, ca 1965–2005

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahlbäck
Redaktörer: Laura Hollsten
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap 1918–2018
Artikelns första sida, sidnummer: 307
Artikelns sista sida, sidnummer: 373
ISBN: 978-951-765-884-3

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 09:39