Rör inte min undervisning! Debatten om undervisningens traditioner, former och syften vid Åbo Akademi, ca 1965–2005

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anders Ahlbäck
Editors: Laura Hollsten
Place: Åbo
Publication year: 2018
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap 1918–2018
Start page: 307
End page: 373
ISBN: 978-951-765-884-3

Last updated on 2020-14-07 at 04:30